ANASAYFA

''Adıyaman Aile Hekimleri, nöbete hayır demek için iş bıraktı ve basın açıklaması düzenledi.''

 

Basın açıklamamız aşağıdadır.

Değerli Basın Mensupları

Aile hekimliği çalışanları üzerine yapılan baskılar artık dayanılmaz hale gelmiştir.

"Aile hekimlerinin eğitimi için nöbet düzenlemesi yapıyoruz” diye başlayan süreç, “Aile hekimlerine acilde ihtiyacımız var” şeklinde devam etmiş”, “Nöbetsiz sağlık sistemi olmaz” şekline dönüşerek, son olarak da “Aile Hekimlerini aileleri ile daha çok bir araya getireceğiz” e dönüşmüştür.

Bakanlık gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Sorunun adı "teşvik edilmiş acile başvuru "sorunudur. Bu sorunun ne sebebi ne de çözümü aile hekimlerinde değildir. Bu sorun bahane edilerek aile hekimliği uygulaması bitirilmek istenmektedir. Hastane acillerine başvuruyu teşvik eden bizzat mevcut sağlık bakanlığımızdır. Sorunu gerçekten çözmek için hiç bir çözüm, proje üretemeyen bakanlık, en kolay yol olarak aile sağlığı merkezlerini acil gibi göstermeye çalışarak halkımızı yanıltmaktadır.

Aile Sağlığı Merkezleri Acil Servis Değildir.

Aile Sağlığı Merkezleri, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik vererek halkımızın geleceği için çalışan merkezlerdir. Herkesin kendi aile hekiminden hizmet alması prensibi yerine, nöbetçi hekimden hizmet alınmasının getirilmesi, aile hekimliği uygulamasın bitirerek, bu yerlerin aile sağlığı merkezi olma özelliğini kaybettirecektir. Bu şekilde eski sağlık ocağı sistemi tekrar getirilmek istenmektedir.

Aile Sağlığı Merkezleri Koruyucu Sağlık Hizmetleri İçin Çalışan Merkezlerdir.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları artık gelecekten umudunu kesmiştir. 20.000 aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına daha ihtiyacım var diyen bakanlık, acaba mevcut aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının, sistemden kaçış için yollar aradığının farkında değil midir?

Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına haftada altı gün, günde on iki saatten, ayda 300 saat, çalışma süresi getirmek isteyen bakanlık, bu çalışma sürelerinin uluslararası çalışma kanunlarına, insan haklarına ve Anayasamızın dinlenme hakkına aykırı olduğunu bilmemekte midir?

Biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak Aile Hekimliğine, Sağlık Bakanlığı’ndan daha fazla önem veriyoruz ve iyi bir aile hekimliği uygulamasına sahip olmak için herkesten fazla çalışıyoruz.

Aile Hekimliği uygulamasını bitirenler ileride “sağlık sistemine ihanet edenler” olarak anılacaktır. Biz bu ihanetin içinde olmayacağız.

Sağlık Sisteminin Kurtuluşu Aile Hekimliğinden Geçer.

Biz, halkımızın sağlığının daha iyi takip edilebilmesi ve Aile Hekimliğinin bitirilmemesi için 12 Aralık 2014 Cuma günü tüm Türkiye’de 1 günlük iş bırakma eylemi yapacağız.

Bu eylemi sesimizi duyurmak, halkımızın sağlığına sahip çıkmak için yapıyoruz. Bebeklerimiz sağlıklı doğsun, sağlıklı büyüsün, aşıları eksiksiz olsun, gebelerimiz aile hekimleri tarafından takip edilsin, yaşlılarımız dertlerini aileden biri olarak gördükleri, aile hekimlerine anlatabilsin diye yapıyoruz. Bugün aile hekimliğinin bitirilmesine halkımız adına itiraz ediyoruz. Halkımızı da bize destek olmaya çağırıyoruz.

Ayrıca 13 Aralık 2014 Cumartesi günü tüm Türkiye’den gelen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile Ankara’da miting yapacağız. Yapacağımız mitinge tüm sivil toplum kuruluşlarını ve halkımızı davet ediyoruz.

Dr.Murtaza Baykan

Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Başkanı