ANASAYFA

Adıyaman Aile Hekimleri Derneği tarafından 27.12.2014 tarihinde düzenlenen toplantıda ''NÖBETE HAYIR''kararı çıktı

 

                                                            Aile Hekimleri, Adıyaman'da Cumartesi Günü Nöbetlerine ''HAYIR'' dediler.


   Adıyaman Aile Hekimleri Derneği - ADAHED tarafından tertiplenen ''NÖBET'' konulu toplantıya katılan, merkez ve tüm ilçe ve köylerden Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan Hemşire, Ebe, Sağlık Memurları ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları, Sağlık SEN, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile Türk Sağlık Sendikası yönetim kurulu başkanları ve temsilcileri, 1 Ocak 2015 ten itibaren yürürlüğe girecek olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 2014/33 sayılı Genelgesi ile uygulamaya sokulacak Cumartesi nöbetlerine hayır dediler.


   Toplantıda giriş konuşmasını yapan, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)'e bağlı Adıyaman Aile Hekimleri Derneği (ADAHED) başkanı Dr Murtaza BAYKAN, geçen sene çıkarılan genelge ve sonrası yaşanılan süreçleri ve Aile Hekimlerinin problemlerinden bahsetti. Baykan, ''Geçen sene çıkarılan genelgeyi uygulayamadılar; hastanelerde nöbet tutturamadılar ve vazgeçtiler ve bu sefer de Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)'nde nöbet tutturulmaya çalışıldığını ve bunu da başaramayacaklar'' dedi. Baykan sözlerine şöyle devam etti;


   ''Nöbet Genelgesinin hukuksal, sağlık, çalışma şartları ve vicdani yönden pek çok eksiklikleri bulunuyor ve uygulanması mümkün değildir. Aile Sağlığı Merkezlerinin kira, elektrik, ısınma ve sağlık hizmetinde kullanılan bütün sarf malzemelerini bize verilen ödeneklerden ödüyoruz fakat bu ödenek, nöbetler yokmuş gibi mevcut eski sistem üzerinden hesaplanıyor ve herhangi bir artış yapılmayacağı söyleniyor. Her bir Aile Hekimliği Birimi yaklaşık 4000 kişilik bir nüfusa hizmet veriyor ve şehir merkezlerinde diğer işlerin dışında ortalama günlük 50-60 hastaya poliklinik hizmeti veriyoruz. Ben 14 aile hekiminin hizmet verdiği bir Aile Sağlık Merkezi'nde hizmet veriyorum. Hizmet verdiğim aile sağlık merkezine günlük müracaat sayısı 800 ile 1000 arasında değişiyor. Hafta sonu Cumartesi günü tek başıma nöbete kalırsam bu kadar müracaata nasıl hizmet verebilirim? Ayrıca memnun kalmayacak olan hastalarımız ile hekimlerimiz arasında oluşabilecek iletişim sorunları ve hekimlik hatalarına karşı bakanlığımız bir önlem alacak mı?


   Karşılaştığımız bu durum ne ilk ne de son olacak gibi gözüküyor diye sözlerine devam eden BAYKAN, Sayın Bakan 7/24 hizmet verilmesinden bahsediyor.Bahsettiği sağlık sistemi hiçbir dünya ülkesinde yok. Avrupa ülkelerinde evinizde hastanız olduğunuzda gece doktor çağırabilirsiniz fakat doktor bu hizmetinin karşısında 150 avroluk faturayı sigorta kurumuna yollar ve ücretini alır. Daha önce çıkan hastane nöbetlerinde 70-80 TL civarında nöbet ücreti ile 8 saat acil servislerde hizmet vermemiz istenmişti. Bu durum kabul edilemez dedi ve yapılan toplantıda nöbet genelgesi ile kararlar alındığını ve bu kararları şöyle sıraladı;


   Yönetim Kurulumuz, 27.12.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantısında; AHEF ‘in almış olduğu “NÖBET GENELGESİNİ YOK SAYMA” kararını takdir etmiş, AHEF, TTB ve Sendikaların almış olduğu nöbetler ile ilgili TÜM eylem kararlarını destekleme ve katılma kararı almıştır.


   ASM ve ACİL Nöbetleri konusunda ise yol haritası ve eylem planı şu şekilde oluşturulmuştur:


1.Daha etkin hukuksal mücadele için tüm Üyelerimizin en kısa sürede derneğimize ve bir sendikaya üye olmaya davet edilmesine,
2.Tüm üyelerimize Acil ve ASM’ lerde yazılacak nöbetlere gitmemeleri hususunda uyarılmasına,
3.Haftalık çalışma saatlerimizin üstüne verilen fazla mesai ve veya nöbetlerde önerilen ücretlerin çok komik olduğuna,
4.Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarımıza konu ile ilgili bilgilendirmelerin düzenli olarak yapılmasına,
5.Nöbetler ile ilgili olarak üyelerimize yönelik sözlü ve/veya yazılı mobbing uygulanması durumunda tam destek olunmasına,
6.Nöbetler ile ilgili tebligat esnasında tebliğ evraklarına NÖBET ŞERHİ ile şerh düşülmesine
NÖBET ŞERHİ: “Tarafıma verilen nöbet görevinin hukuka uygun olmaması sebebiyle itirazlarımı ayrıntılı bildirmek, tüm dava ve itiraz haklarım saklı kalmak kaydı ile tebellüğ ediyorum.”
7.Nöbet itiraz dilekçelerini göndermek isteyen üyelerimiz için dilekçe örneklerinin dernek web sitemiz www.adahed.org.tr adresi ile Google Grupları, Facebook ve Mail gibi ortamlarda paylaşılmasına karar verildi.


   Aile hekimlerimiz dilek ve temenniler ile toplantıyı sona erdirdi.